[{"id":237,"name":"Spisová služba ESS - Jak připravit skartační řízení","place":"prostřednictvím Microsoft Teams","active":true,"capacity":40,"time_since":"9:00","time_until":"10:00","price":"450","description":"\n\n\n\n\n

Kurz se zaměřuje na praktické používání aplikace GINIS Express - Elektronická spisová služba (ESS) Během školení vás provedeme konkrétními kroky, jak efektivně využívat různé funkce aplikace ve vašem každodenním pracovním životě.
Budeme se soustředit na reálné situace, abyste získali jasné a užitečné dovednosti pro práci s aplikací.

\n

Krok za krokem probereme:

\n\n

Našim cílem je, abyste po skončení kurzu byli schopni samostatně a s jistotou pracovat s aplikací ESS.

\n

Proškolí vás Bc. Petra Vejtrubová, která je produktovou specialistkou ve společnosti GORDIC Distributor, HAiDA s.r.o.

\n

Zkontrolujte si, prosím, zda opravdu máte aplikaci GINIS Express ESS (Elektronická spisová služba) – viz obrázek zde.

\n\n","start_date":"18.04.2024","is_online":1,"is_acredited":0,"acreditation":"","acreditation_url":"","is_substitute":true},{"id":238,"name":"Spisová služba ESS - Jak provést skartační řízení","place":"prostřednictvím Microsoft Teams","active":true,"capacity":40,"time_since":"9:00","time_until":"10:00","price":"450","description":"\n\n\n\n\n

Kurz se zaměřuje na praktické používání aplikace GINIS Express - Elektronická spisová služba (ESS) Během školení vás provedeme konkrétními kroky, jak efektivně využívat různé funkce aplikace ve vašem každodenním pracovním životě.
Budeme se soustředit na reálné situace, abyste získali jasné a užitečné dovednosti pro práci s aplikací.

\n

Krok za krokem probereme:

\n\n

Našim cílem je, abyste po skončení kurzu byli schopni samostatně a s jistotou pracovat s aplikací ESS.

\n

Proškolí vás Bc. Petra Vejtrubová, která je produktovou specialistkou ve společnosti GORDIC Distributor, HAiDA s.r.o.

\n

Zkontrolujte si, prosím, zda opravdu máte aplikaci GINIS Express ESS (Elektronická spisová služba) – viz obrázek zde.

\n\n","start_date":"02.05.2024","is_online":1,"is_acredited":0,"acreditation":"","acreditation_url":"","is_substitute":true},{"id":239,"name":"Spisová služba ESS - Životní cyklus dokumentu","place":"prostřednictvím Microsoft Teams","active":true,"capacity":40,"time_since":"8:30","time_until":"11:30","price":"1290","description":"\n\n\n\n\n

Dozvíte se, jak pracovat s dokumenty, jak vést jmenný rejstřík, provádět konverze, pracovat se spisy a jak připravit a provést skartační řízení. Spolu s praktickými ukázkami přímo v prostředí aplikace GINIS Express Elektronická spisová služba (ESS) si tak projdeme zásadní okamžiky životního cyklu dokumentů.

\n

Proškolí vás Bc. Petra Vejtrubová, která je produktovou specialistkou ve společnosti GORDIC Distributor, HAiDA s.r.o.

\n

Zkontrolujte si, prosím, zda opravdu máte aplikaci GINIS Express ESS (Elektronická spisová služba) – viz obrázek zde.

\n

 

\n\n","start_date":"30.05.2024","is_online":1,"is_acredited":0,"acreditation":"","acreditation_url":"","is_substitute":true},{"id":244,"name":"Spisová služba ESS - Jak připravit skartační řízení","place":"prostřednictvím Microsoft Teams","active":true,"capacity":40,"time_since":"9:00","time_until":"10:00","price":"450","description":"\n\n\n\n\n

Kurz se zaměřuje na praktické používání aplikace GINIS Express - Elektronická spisová služba (ESS) Během školení vás provedeme konkrétními kroky, jak efektivně využívat různé funkce aplikace ve vašem každodenním pracovním životě.
Budeme se soustředit na reálné situace, abyste získali jasné a užitečné dovednosti pro práci s aplikací.

\n

Krok za krokem probereme:

\n\n

Našim cílem je, abyste po skončení kurzu byli schopni samostatně a s jistotou pracovat s aplikací ESS.

\n

Proškolí vás Hana Šafránková, která je produktovou specialistkou ve společnosti GORDIC Distributor, HAiDA s.r.o.

\n

Zkontrolujte si, prosím, zda opravdu máte aplikaci GINIS Express ESS (Elektronická spisová služba) – viz obrázek zde.

\n\n","start_date":"25.04.2024","is_online":1,"is_acredited":0,"acreditation":"","acreditation_url":"","is_substitute":true},{"id":245,"name":"Spisová služba ESS - Jak provést skartační řízení","place":"prostřednictvím Microsoft Teams","active":true,"capacity":40,"time_since":"9:00","time_until":"10:00","price":"450","description":"\n\n\n\n\n

Kurz se zaměřuje na praktické používání aplikace GINIS Express - Elektronická spisová služba (ESS) Během školení vás provedeme konkrétními kroky, jak efektivně využívat různé funkce aplikace ve vašem každodenním pracovním životě.
Budeme se soustředit na reálné situace, abyste získali jasné a užitečné dovednosti pro práci s aplikací.

\n

Krok za krokem probereme:

\n\n

Našim cílem je, abyste po skončení kurzu byli schopni samostatně a s jistotou pracovat s aplikací ESS.

\n

Proškolí vás Hana Šafránková, která je produktovou specialistkou ve společnosti GORDIC Distributor, HAiDA s.r.o.

\n

Zkontrolujte si, prosím, zda opravdu máte aplikaci GINIS Express ESS (Elektronická spisová služba) – viz obrázek zde.

\n\n","start_date":"09.05.2024","is_online":1,"is_acredited":0,"acreditation":"","acreditation_url":"","is_substitute":true},{"id":246,"name":"Spisová služba ESS - Životní cyklus dokumentu","place":"prostřednictvím Microsoft Teams","active":true,"capacity":40,"time_since":"8:30","time_until":"11:30","price":"1290","description":"\n\n\n\n\n

Dozvíte se, jak pracovat s dokumenty, jak vést jmenný rejstřík, provádět konverze, pracovat se spisy a jak připravit a provést skartační řízení. Spolu s praktickými ukázkami přímo v prostředí aplikace GINIS Express Elektronická spisová služba (ESS) si tak projdeme zásadní okamžiky životního cyklu dokumentů.

\n

Proškolí vás Hana Šafránková, která je produktovou specialistkou ve společnosti GORDIC Distributor, HAiDA s.r.o.

\n

Zkontrolujte si, prosím, zda opravdu máte aplikaci GINIS Express ESS (Elektronická spisová služba) – viz obrázek zde.

\n

 

\n\n","start_date":"13.06.2024","is_online":1,"is_acredited":0,"acreditation":"","acreditation_url":"","is_substitute":true},{"id":252,"name":"Novinky v elektronické spisové službě od 1. 7. 2023","place":"prostřednictvím Microsoft Teams","active":true,"capacity":40,"time_since":"9:00","time_until":"11:00","price":"990","description":"\n\n\n\n\n

Novela s účinností od 1. 7. 2023, ale původci jsou povinni uvést v soulad výkon své spisové služby nejpozději do 31.12.2025.

\n

 -----------------------------

\n

Novela Vyhlášky č. 259/2012 Sb. zásadním způsobem upravuje pravidla a povinnosti původců pro vedení elektronické spisové služby.

Víte, co všechno přináší? Jaké požadavky musí elektronický systém spisové služby (eSSS) splňovat v souladu s novým Národním standardem (NSESSS)?  

\n

Vše se dozvíte na našem metodickém webináři.
Je určen zástupcům organizací, kteří používají elektronickou spisovou službu s pokročilými znalostmi eSSS.

\n

Přijďte si poslechnout všechny důležité informace ohledně změn a připravte se na ně včas.  

\n

Webinář povede Štěpán Drškametodik spisové služby s bohatými znalostmi a praxí, ze společnosti GORDIC Distributor, HAiDA s.r.o.

\n\n","start_date":"16.04.2024","is_online":1,"is_acredited":0,"acreditation":"","acreditation_url":"","is_substitute":true},{"id":253,"name":"Novinky v elektronické spisové službě od 1. 7. 2023","place":"prostřednictvím Microsoft Teams","active":true,"capacity":40,"time_since":"9:00","time_until":"11:00","price":"990","description":"\n\n\n\n\n

Novela s účinností od 1. 7. 2023, ale původci jsou povinni uvést v soulad výkon své spisové služby nejpozději do 31.12.2025.

\n

 -----------------------------

\n

Novela Vyhlášky č. 259/2012 Sb. zásadním způsobem upravuje pravidla a povinnosti původců pro vedení elektronické spisové služby.

Víte, co všechno přináší? Jaké požadavky musí elektronický systém spisové služby (eSSS) splňovat v souladu s novým Národním standardem (NSESSS)?  

\n

Vše se dozvíte na našem metodickém webináři.
Je určen zástupcům organizací, kteří používají elektronickou spisovou službu s pokročilými znalostmi eSSS.

\n

Přijďte si poslechnout všechny důležité informace ohledně změn a připravte se na ně včas.  

\n

Webinář povede Štěpán Drškametodik spisové služby s bohatými znalostmi a praxí, ze společnosti GORDIC Distributor, HAiDA s.r.o.

\n\n","start_date":"14.05.2024","is_online":1,"is_acredited":0,"acreditation":"","acreditation_url":"","is_substitute":true},{"id":257,"name":"Příprava vedoucích pracovníků na přechod k elektronické spisové službě","place":"prostřednictvím Microsoft Teams","active":true,"capacity":90,"time_since":"9:00","time_until":"10:00","price":"650","description":"\n\n\n\n\n

Webinář je určen ředitelům, zástupcům ředitelů škol, školských zařízení a příspěvkových organizací, kteří jsou povinni přejít na vedení spisové služby v elektronické podobě.

\n

Podrobně si projdeme jednotlivé procesní kroky potřebné k realizaci této změny ve vaší organizaci.

\n

Pořídit pouze systém eSSS nestačí.

\n

Webinář povede Ing. Věra Žežulková, odborník s bohatými znalostmi a praxí v oblasti spisové služby, ze společnosti GORDIC Distributor, HAiDA s.r.o.

\n

 

\n\n","start_date":"23.04.2024","is_online":1,"is_acredited":0,"acreditation":"","acreditation_url":"","is_substitute":true},{"id":258,"name":"Příprava vedoucích pracovníků na přechod k elektronické spisové službě","place":"prostřednictvím Microsoft Teams","active":true,"capacity":90,"time_since":"14:00","time_until":"15:00","price":"650","description":"\n\n\n\n\n

Webinář je určen ředitelům, zástupcům ředitelů škol, školských zařízení a příspěvkových organizací, kteří jsou povinni přejít na vedení spisové služby v elektronické podobě.

\n

Podrobně si projdeme jednotlivé procesní kroky potřebné k realizaci této změny ve vaší organizaci.

\n

Pořídit pouze systém eSSS nestačí.

\n

Webinář povede Ing. Věra Žežulková, odborník s bohatými znalostmi a praxí v oblasti spisové služby, ze společnosti GORDIC Distributor, HAiDA s.r.o.

\n\n","start_date":"25.04.2024","is_online":1,"is_acredited":0,"acreditation":"","acreditation_url":"","is_substitute":true}]